Jump to the content zone at the center

What schools in Taipei have normal IQ and academically gifted classes?

I.Elementary School: Dunhua, Minsheng, Minquan, Guangfu, Sanxing, Boai, Longan, Daan, Hsinan, Renai, Mingchuan, Zhongzheng, Changan, Chilin, Yingchiao, Wanda, Huajiang, Shimen, Rihsin, Daping, Yuanle, Tatung, Hushi, Xinglong, Chiching, Mucha, Beitou, Yihsian, Shipai, Guandu, Shilin, Shidong, Bailing, Bihu, Shihu, Taipei Mandarin Experimental Elementary School, Affiliated Experimental Elementary School of Taipei Municipal Teachers College
II.Junior High School:
Chinese Literature: Chungking.
English: Yungchi, Lishan, Wanfang.
Math & Science: Dunhua, Yingchiao, Longshan, Minquan, Lanya, Beitou, Minsheng, Zhongxiao
III.Senior High School:
Math & Science: Jianguo High School, Taipei First Girls High School, Zhongshan Girls High School, Dazhi Senior High School, Cheng Kung Senior High School, Yongchun High School
Mathematics:. Wego High School、Neihu High School
English: Xisong High School, Nanhu High School, Blessed Imelda’s School, ZhongZheng High School
Language: Jingmei Girls High School